Skip to content

Vítejte ve

Vizualizace Transnacionální Muzeologie

Cíle a Výsledky Projektu

Projekt Vizualizace transnacionální muzeologie (Visualising Transnational Museology) je veden Dr. Karen Brown spolu s Nicôle Meehan z Fakulty dějin umění a blízce spolupracuje s Institutem kulturní identity a paměti (Cultural Identity and Memory Studies Institute) z Univerzity v St Andrews. Projekt má za cíl kriticky přistupovat ke studijním plánům dekolonizace, muzeologie a studia kulturního dědictví na mezinárodní úrovni. Výstupy projektu budou zahrnovat:

Zeměpisně vizualizovaná interaktivní bibliografie zdrojů týkajících se muzeologie

Databáze videí nahraných s mezinárodními odborníky o specifických aspektech muzejní práce;

Potenciální model „dekolonizace v akci“ v muzejním sektoru.

Hlavním cílem projektu je podpořit sdílení znalostí mezi národními a transnacionálními skupinami, institucemi a organizacemi včetně Mezinárodní rady muzeí (International Council of Museums) za účelem zvýraznění rozdílů v konceptualizaci a přístupech k dekolonizaci.

Aktivity projektu jsou silně podporovány týmem studentů z programu Muzeologie a galerijních studií, studenty z programu StARIS Univerzity v St Andrews, a Fakulty historie Univerzity Západní Indie (The University of the West Indies) v Trinidadu a Tobagu. Projekt je dále podpořen transatlantickým týmem akademiků a muzejních odborníků.

Historie a vznik projektu

Projekt Vizualizace transnacionální muzeologie (VTM) má za cíl vizualizovat světovou distribuci vybraných publikací. Projekt navazuje na předchozí projekt Univerzity v St Andrews (USTAN) zvaný Rovnost, rozmanitost a inkluze (Equality, Diversity and Inclusion), který shromažďoval muzeologické výukové materiály jak v St Andrews, tak v Karibiku za spolupráce Univerzity Západní Indie (UWI). USTAN a UWI nyní společně vytvářejí inovativní univerzitní předmět Karibské kultury a kurátorství, který bude k dispozici studentům Muzeologie, Sociální antropologie, Studií kulturního dědictví a dalších příbuzných oborů v letech 2022 a 2023. Projekt sídlí na Univerzitě v St Andrews pod vedením lektorů z programů Muzeologie a Galerijních studií.  

Cílová skupina a zpracování dat

Identifikovali jsme tři hlavní cílové skupiny našeho projektu: studenti a akademici, badatelé a muzejní profesionálové. Každá z těchto cílových skupin má možnost přistupovat k datům projektu tak, jak je jí nejvíce prospěšné. Proto jsme se snažili standardizovat vyobrazení nasbíraných informací a jejich vizualizaci. V blízké budoucnosti bude tato bibliografie zveřejněna na serveru GitHub pro snadnější přístup a vyhledávání.

Členové projektu

 • Alex Lednicky, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění
 • Anne’el Bain, Univerzita Západní Indie (UWI) St. Augustine
 • Bruno Brulon Soares, Federální univerzita v Rio de Janeiro (UNIRIO)
 • Catherine O’Leary, Ústav moderních jazyků, Ředitel Institutu kulturní identity a paměti (CIMS)
 • Gabriella Minin, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění
 • Heather Cateau, Univerzita Západní Indie (UWI) St. Augustine
 • Jamie Allan Brown, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění
 • Jenny Willcox, Ústav moderních jazyků, Institutu kulturní identity a paměti (CIMS)
 • John Large, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění
 • Julie Jaresova, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění a Fakulta filmových studií
 • Karen Brown, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění
 • Kate M Wilcox, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění
 • Kaye R N Hall, Barbados Museum & Historical Society
 • Leonie Leeder, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění 
 • Natalie McGuire-Batson, Barbados Museum & Historical Society
 • Natalie Urquhart, Národní galerie Kajmanských ostrovů
 • Nicôle Meehan, Univerzita v St Andrews, Fakulta dějin umění  
 • Shani Roper, Univerzita Západní Indie (UWI) Mona
 • Shelia Asante, Museums Galleries Scotland  

Kontaktujte Nás

Data shromážděna naším projektem mají mnohá využití a my nejsme zdaleka schopni vydat se všemi potenciálními směry. Proto rádi uvítáme vaše poznatky, které pomohou projektu v dalším rozvoji. Dejte nám, prosím, vědět, co jste se při návštěvě našeho projektu naučili, zda se vám ujasnily či změnily úhly pohledu a co byste rádi zahrnuli do naší databáze. Naše e-mailová adresa je [email protected] a manažer projektu rád odpoví na všechny dotazy.